Handel med certifikater

Et system til fremme af vedvarende energi

Køb Guarantees of Origin (oprindelsesgarantier) og modtag CO2-neutral elektricitet fra vedvarende energikilder. Neas Energy leverer GoO certifikater til konkurrencedygtige priser og med kvalitetsoprindelse fra f.eks:

  • Vindkraft (Danmark & Sverige)
  • Vandkraft (Norge & Sverige) 
  • Biomasse og affaldsværker (Danmark)

Ansvarlig udnyttelse af energien

Mange virksomheder praktiserer i dag Corporate Responsibility og har en politik for miljø-og klimaindsats med årlige rapporteringer. Køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energikilder gør dit elforbrug/forsyning CO2-neutral og er en direkte støtte til vedvarende energi.

Omkring Guarantees of Origin

En GoO er et certifikat på, præcis hvordan og hvor elektriciteten er produceret. En GoO er lig med 1 MWh. elektricitet. Ved at købe oprindelsesgarantier fra Neas Energy sikrer du, at den samme mængde elektricitet fra vedvarende energikilder, og igennem vores portefølje af vindkraft- og kraftvarmeproducenter kan vi levere certifikater direkte fra producenten udenom fordyrende mellemled.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195