Energi holder hjulene i gang

Energi er et kritisk parameter i den globale konkurrence.

Efterspørgslen efter energi fortsætter med at stige, og de nye ressourcer skal udnyttes for at erstatte fossile brændsler for at sikre forsyningerne og afbøde klimaforandringerne. Rundt omkring i verden indfører politikerne nye regler for at fremme vedvarende energikilder, udvikle energiinfrastrukturen og sikre liberaliserede energimarkeder for at opnå en sund og konkurrencedygtig energiforsyning.

Virksomheder og investorer retter blikket mod energi som et nyt forretningsområde og for at mindske risikoen fra de traditionelle markeder. Det er tendensen i Europa og globalt og den direkte årsag til en stigende efterspørgsel efter vores ydelser.

Med andre ord ... Det er energi, der holder hjulene i gang - og det er her vores forretning kommer ind i billedet.

Et nyt aktiv

Intet marked er i væskt som energimarkedet. Producenter og forbrugere af energi skal vende sig til at opfatte energi som et aktiv, og også flere professionelle investorer vender sig mod energi som et nyt attraktivt marked, der kan genererer et højt afkast og mindske risikoen fra de traditionelle markeder.

Energimarkederne er fortsat under liberalisering, og de aktører der først handler på mulighederne i markedet høster mest værdi. Det handler dybest set om at opfatte energi som et aktiv med risk/reward potentiale. Vores budskab er:

Maximising Value by Managing Risks

Mængden af energiderivater, der handles på børser, fortsætter med at vokse, og energi bliver et attraktivt nichemarked med mindre tilknytning til de traditionelle aktivklasser.

Neas Energy har sit eget kapitalforvaltningsselskab, Neas Capital Management, som har opnået solide afkast på de konti, som forvaltes på de nordiske og kontinentale elmarkeder. Neas Capital Management er af ganske få kapitalforvaltningsselskaber, der har specialiseret sig i handel med energiderivater, som opfylder MiFID-reglerne.

Det næste store marked

For Neas Energy udgør ændringer i markedsforholdene selve grundlaget for vores forretning. Den volumen, som Neas Energy forvalter, fortsætter med at stige år for år, og vi forventer, at stigningen vil fortsætte, da energiproducenter og -leverandører vil skulle tilpasse sig til og håndtere skiftende markedsforhold, som byder på såvel muligheder for værdiskabelse som potentielle risici.

I Europa fremmer regeringer og EU liberaliserede indre energimarkeder, og der indføres støtteordninger for at tiltrække investeringer i vedvarende energiproduktion, f.eks. i vindmøller, solanlæg, vandkraftværker og højeffektive gasfyrede kraftvarmeværker (biogas og/eller naturgas). Til det formål har Neas Energy udviklet specialiserede ydelser for at optimere liberaliserede energimarkeder og markedsorienterede støtteordninger, herunder:

  • Køb og salg
  • Produktions- og forbrugsplanlægning
  • Certificering
  • Origination
  • Handel og strukturering

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195