Investering i energi

Der skal energi til at holde hjulene i gang

Energi er et kritisk parameter i den globale konkurrence. Efterspørgslen efter energi stiger og stiger, og nye vedvarende ressourcer skal udnyttes for at erstatte fossile brændsler for at sikre forsyningerne og afbøde klimaforandringerne. Rundt omkring i verden indfører politikerne nye regler for at fremme vedvarende energikilder, udvikle energiinfrastrukturen og sikre liberaliserede energimarkeder for at opnå en sund og konkurrencedygtig energiforsyning.

Virksomheder og investorer retter blikket mod energi som et nyt forretningsområde og som en investering der mindsker risiko fra de traditionelle markeder.

Det er tendensen i Europa og globalt og den direkte årsag til en stigende efterspørgsel efter vores ydelser. Med andre ord ... Det er energi, der holder hjulene i gang - og det er her vores forretning kommer ind i billedet.

Intet marked vokser som energi. Vi ser energi som en ny og attraktiv aktivklasse for professionelle investorer.

I takt med at energimarkederne fortsætter med at vokse, ser stadig flere professionelle investorer energi som et nyt marked, der kan mindske risikoen fra de traditionelle markeder.

Mængden af energiderivater, der handles på børser, fortsætter med at vokse, og energi bliver et attraktivt nichemarked med mindre tilknytning til de traditionelle aktivklasser. Neas Energy har sit eget kapitalforvaltningsselskab, Neas Capital Management, som har opnået solide afkast på de konti, som forvaltes på de nordiske og kontinentale elmarkeder. Neas Capital Management er af ganske få kapitalforvaltningsselskaber, der har specialiseret sig i handel med energiderivater, som opfylder MiFID-reglerne.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195