Ansvarlighed er et aktiv

I Neas Energy er ansvarlighed en integreret del af alle forretningsaktiviteter.

Vi arbejder dedikeret for at praktisere CSR og konstant forbedre vores sociale og miljømæssige performance. Ansvarlighed indgår naturligt som et grundlæggende element i vores forretningsudvikling og innovation, og vi har i flere tilfælde omsat ansvarlighed til god forretning. Det er bl.a. blevet dokumenteret med tildelingen af specialprisen for Grøn Innovation i Innovation Cup 2009.

Corporate Social Innovation

Med afsæt i vores CSR indsats praktiserer Neas Energy også CSI - eller forretningsdrevet samfundsansvar - med succes. Innovation gennem ansvar og fremsynethed har gjort Neas Energy til markedsleder inden for arbejdet med low carbon economy og markedsservices til vindenergien.

Årvågenhed overfor tendenser i samfundet samt kommunikation med vores stakeholdere gør os klogere på fremtidige muligheder og udfordringer. Den viden kan vi bruge til forretningsudvikling og innovation - til at indstille selskabet på forandringer.

Grænserne for ansvar er altid i bevægelse og påvirker til stadighed vores forretningsbetingelser og muligheder. Det allervigtigste princip i Neas Energy's CSR politik er derfor, at integration af samfundsansvar som grundlag for forretningsudvikling i sig selv er det største aktiv.

Global Compact

Neas Energy er tilsluttet FN's Global Compact, og vi baserer virksomhedens CSR på de ti principper for social og miljømæssig ansvarlighed i Global Compact.

CSR-politik

Med udgangspunkt i FN's Global Compact principper har Neas Energy defineret en CSR-politik, som er vedtaget af Neas Energy's bestyrelse og gældende for hele selskabet.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195