CSR-politik

Med udgangspunkt i FN's Global Compact principper har Neas Energy defineret en CSR-politik, som er vedtaget af bestyrelsen og er gældende for hele selskabet. I politikken specificeres de krav, som Neas Energy skal leve op til i sin ageren - og de forhold, interne såvel som eksterne, som er omfattet af selskabets CSR arbejde. 

Vores interne indsatsområder

Neas Energy vil tilbyde alle medarbejdere gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi forpligter os til at sikre en ordentlig behandling af alle medarbejdere, samt til at sikre fleksible arbejdsforhold, som skaber balance mellem arbejde og fritid. Neas Energy er fokuseret på rekruttering af ledere og medarbejdere, der understøtter virksomhedens værdier om kompetenceopbygning og innovation i hele organisationen. 

Vores eksterne indsatsområder

Neas Energy skal agere socialt ansvarligt i forhold til virksomhedens eksterne stakeholdere - det være sig samfundet, vores kunder og samarbejdspartnere, såvel som de lokalbefolkninger, der berøres af vores arbejde for global CO2 reduktion.

CSR- og klimakomite

For at Neas Energys CSR-principper omsættes til aktiv handling har vi etableret en intern CSR- og klimakomite bestående af medlemmer fra flere af virksomhedens afdelinger. I samarbejde med direktionen, der deltager aktivt i strategiudviklingen, skal komiteen sikre, at CSR-principperne tilpasses og implementeres fortløbende på alle niveauer i virksomhedens forretningsområder, herunder også etablering af de fornødne forretningsgange. Komiteen skal opsamle erfaring og hermed skabe grundlag for revision af CSR-strategien og for rapportering til FN's Global Compact organ.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195