Global Compact

Neas Energy er tilsluttet FN's Global Compact, og vi baserer virksomhedens CSR på de ti principper for social og miljømæssig ansvarlighed i Global Compact.

Princip 1

Vi vil støtte, respektere og beskytte de internationalt anerkendte menneskerettigheder. 
Hos Neas Energy er internationalt anerkendte menneskerettigheder det absolutte minimum for ansvar. Ingen engagementer i Neas Energy må kompromittere de globale menneskerettigheder.

Princip 2

Vi vil afstå fra at misbruge menneskerettigheder. 
Normativt skal alle Neas Energy's engagementer opfylde FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Princip 3

Vi vil værne om forenings¬friheden og anerkende retten til kollektive forhandlinger.
Neas Energy's minimumsstandarder for social ansvarlighed dækker foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger. Neas Energy støtter foreningsretten, faglige forsamlinger og kollektive arbejdsmarkedsforhandlinger.

Princip 4

Vi afstår fra alle former for tvangsarbejde.
Neas Energy's minimumsstandarder for social ansvarlighed dækker afståelse fra tvangsarbejde. Neas Energy afstår fra alle former for tvangsarbejde og kan ikke samarbejde med parter, der benytter tvangsarbejde.

Princip 5

Vi afstår fra alle former for børnearbejde.
Neas Energy's minimumsstandarder for social ansvarlighed dækker afståelse fra børnearbejde. Neas Energy afstår fra alle former for børnearbejde og kan ikke samarbejde med parter, der benytter børnearbejde.

Princip 6

Vi vil fjerne diskrimination i beskæftigelse og erhverv.
Neas Energy's minimumsstandarder for social ansvarlighed indbefatter ikke-diskriminerende rekruttering, beskæftigelse og erhvervsudøvelse.

Princip 7

Vi vil støtte en forebyggende holdning til miljømæssige udfordringer.
Neas Energy har vedtaget en progressiv klimapolitik og arbejder aktivt for reduktion af CO₂-udledning og udbredelse af vedvarende energi.

Princip 8

Vi vil fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
Neas Energy har udarbejdet et totalkoncept for virksomheders frivillige klimaansvar og tilbyder også flere klima- og VE-løsninger til private.

Princip 9

Vi vil tilskynde udviklingen - og indførelsen af miljøvenlige teknologier.
Neas Energy er engageret i CDM og JI projekter over hele kloden, der fremmer brugen af clean tech, VE og bevarelsen af biodiversitet.

Princip 10

Vi vil modarbejde alle former for korruption, afpresning og bestikkelse.
God forretningsetik er fundamental i Neas Energy. Vores minimumsstandarder for social ansvarlighed dækker arbejdet mod korruption, afpresning og bestikkelse.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195