IR politik

Neas Energy's IR-politik er defineret med udgangspunkt i selskabets aktuelle ejerskabsstruktur samt ud fra et ønske om at sikre rettidig og fyldestgørende information til investorer, analytikere og andre IR-interessenter. Neas Energy's IR-politik er vedtaget af selskabets bestyrelse.

Sikre højt informationsniveau 

Gennem tilgængelighed og rapportering er Neas Energy's målsætning at sikre at alle IR-interessenter har mulighed for kontinuerligt at modtage relevant og korrekt information om selskabets drift, strategi og performance. Offentliggjort information relevant for selskabets performance vil være tilgængelig på hjemmesiden. Nedenstående offentliggørelser er tilgængelige på hjemmesiden: 

  • Årsrapporter 
  • Selskabsmeddelelser 
  • Pressemeddelelser 
  • Præsentationsmaterialer (findes under de respektive forretningsområder) 

IR-interessenter er også velkomne til at rette henvendelse til Neas Energy's IR-ansvarlige for yderligere information eller for adgang til direktionen. Af princip kommenterer Neas Energy udelukkende på egne offentliggjorte og faktuelle forhold, samt markedsrelaterede forhold. 

IR-ansvarlig

Neas Energy's IR-funktion er ansvarlig for at overholde politikken for Investor Relations, som er udarbejdet af direktionen og godkendt i selskabets bestyrelse. 

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195