Nøgletal

 

Beløb i mio. kr. 2015 2014 Ændring%
Nettoomsætning

20,373.5

11,178.3 82%
Resultat før afskrivninger - EBITDA

197.5

135.4 46%
Primær drift - EBIT

158.6

117.1

35%
Resultat før skat 138.3

106.6

30%
Årets resultat

98.8

83.8 18%
Egenkapital 435.0

432.6

1%
Egenkapital %

40.4 %

30.2 %

33%
Antal medarbejdere 243.0 190.0 28%

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195