Producenternes foretrukne partner

Få den bedste partner til handel og produktionsbalanceansvar

Vi sikrer i samarbejde med den enkelte producent en optimal udnyttelse af værkets produktionsapparat på basis af aktuelle el og gas priser samt vejrprognoser og varmeaftag.

Vores services tager altid udgangspunkt i det enkelte værks produktionsfaciliteter - inklusiv elkedler, varmepumper, solenergi osv.

Vores services og rådgivning er udviklet til decentrale producenter som sælger deres produktion på det frie elmarked, herunder:

  • Kraftvarmeværker
  • Gartnerier
  • Reservekraftværker
  • Industrielle produktionsanlæg  

Et partnerskab

Hos Neas Energy ønsker vi, at tilbyde vores producenter de bedste løsninger med udgangspunkt i deres ressourcer og dagligdag. Vi leverer i dag branchens bedste services indenfor:

  • Balanceansvar
  • Overvågning og fjernstyring
  • Vagtordning (24 timer i døgnet)
  • Handel

Vores services og dygtighed i handel har gjort os til producenternes foretrukne partner, og vi arbejder konstant på, at udvikle nye services og produkter til gavn for vores produktionskunder.

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195