Stærke positioner på vindkraft i Europa

De seneste år har Neas Energy oplevet et gennembrud på de store europiske markeder for vindkraft

Neas Energy forvalter en portefølje på mere end 7,700 MW installeret vedvarende energiproduktion.

Særligt i Tyskland, Sverige og Storbritannien har Neas Energy opbygget en stærk position

Blandt vores ydelser for vindkraft kan nævnes:

  • Power Purchase Agreements
  • Produktionsstyring og balancering (prognoser, planlægning, indmelding og rapportering)
  • Strukturering (faste priser, optioner, porteføljeforvaltning m.v.)
  • Køb og salg af vedvarende energicertifikater (EECS, Elcerts, TÜF, LECs, RECs, ROCs etc.)
  • Certificering og akkreditering i forhold til ordninger om vedvarende energicertifikater

Skelagervej 1 - 9000 Aalborg - Danmark - CVR-nr. 20293195