Fleksibilitet er nøglen til et marked i forandring

Energimarkederne er i konstant forandring, og markederne i Nord- og Vesteuropa udvikler sig til et handelsmarked i lighed med andre råstofmarkeder med øget likviditet. Tendensen er et skift fra mange små nystartede virksomheder mod en markedskonsolidering med færre store spillere. En anden væsentlig tendens er stigningen i intermittent energi fra distribuerede energikilder, hvilket betyder, at markedsaktørerne skal forblive fleksible.

At have styr på denne markedsudvikling kræver, at vi som enhed er smidige og kan handle hurtigt. Vores handelsafdelinger understøttes af vores IT-udviklingsafdeling, som sikrer den håndtering af store mængder data, som er vigtig for de mest optimale handler.

close_icon