Ansvarlighed er et aktiv

Med udgangspunkt i FN's Global Compact principper har Neas Energy defineret en CSR-politik, som er vedtaget af bestyrelsen og er gældende for hele selskabet. Neas Energy efterlever desuden Centrica plc’s Our Code, som reflekterer vores værdier og hvordan vi driver forretning.

Neas Energy vil tilbyde alle medarbejdere gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi forpligter os til at sikre en ordentlig behandling af alle medarbejdere, samt til at sikre fleksible arbejdsforhold, som skaber balance mellem arbejde og fritid. Neas Energy er fokuseret på rekruttering af ledere og medarbejdere, der understøtter virksomhedens værdier om kompetenceopbygning og innovation i hele organisationen. 

Vores eksterne indsatsområder

Neas Energy skal agere socialt ansvarligt i forhold til virksomhedens eksterne stakeholdere - det være sig samfundet, vores kunder og samarbejdspartnere, såvel som de lokalbefolkninger, der berøres af vores arbejde for global CO2 reduktion.

CSR- og klimakomite

For at Neas Energys CSR-principper omsættes til aktiv handling har vi etableret en intern CSR- og klimakomite bestående af medlemmer fra flere af virksomhedens afdelinger. I samarbejde med direktionen, der deltager aktivt i strategiudviklingen, skal komiteen sikre, at CSR-principperne tilpasses og implementeres fortløbende på alle niveauer i virksomhedens forretningsområder, herunder også etablering af de fornødne forretningsgange. Komiteen skal opsamle erfaring og hermed skabe grundlag for revision af CSR-strategien og for rapportering til FN's Global Compact organ.

Our Code

Neas Energy følger Centrica plc’s Our Code, der sætter minimumsforventningerne til hvordan vi driver forretning og hjælper os med at træffe gode beslutninger. Our Code sammen med vores målsætninger og standarder støtter vores værdier, viser vores dedikerede indsats for at være en ansvarlig forretning, og knytter os sammen i en fælles indsats for at opfylde vores strategi og mål. Læs mere på centrica.com

Kontakt os for yderligere information

Rasmus Buhl Møller, Head of Corporate Affairs

Rasmus Buhl Møller

Head of Corporate Affairsrbm@neasenergy.com+45 99 39 58 04
close_icon