Ansvarlighed er et aktiv

Med udgangspunkt i FN's Global Compact principper har Neas Energy defineret en CSR-politik, som er vedtaget af bestyrelsen og er gældende for hele selskabet. Neas Energy efterlever desuden Centrica plc’s ‘Business Principles’, som reflekterer vores værdier og hvordan vi driver forretning.

Neas Energy vil tilbyde alle medarbejdere gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi forpligter os til at sikre en ordentlig behandling af alle medarbejdere, samt til at sikre fleksible arbejdsforhold, som skaber balance mellem arbejde og fritid. Neas Energy er fokuseret på rekruttering af ledere og medarbejdere, der understøtter virksomhedens værdier om kompetenceopbygning og innovation i hele organisationen. 

Vores eksterne indsatsområder

Neas Energy skal agere socialt ansvarligt i forhold til virksomhedens eksterne stakeholdere - det være sig samfundet, vores kunder og samarbejdspartnere, såvel som de lokalbefolkninger, der berøres af vores arbejde for global CO2 reduktion.

CSR- og klimakomite

For at Neas Energys CSR-principper omsættes til aktiv handling har vi etableret en intern CSR- og klimakomite bestående af medlemmer fra flere af virksomhedens afdelinger. I samarbejde med direktionen, der deltager aktivt i strategiudviklingen, skal komiteen sikre, at CSR-principperne tilpasses og implementeres fortløbende på alle niveauer i virksomhedens forretningsområder, herunder også etablering af de fornødne forretningsgange. Komiteen skal opsamle erfaring og hermed skabe grundlag for revision af CSR-strategien og for rapportering til FN's Global Compact organ.

Business Principles

Neas Energy efterlever Centrica plc’s ‘Business Principles’, som reflekterer vores værdier og hvordan vi driver forretning. Nedenfor finder du et overblik over de otte ’Business Principles’. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse på Centricas hjemmeside ved at klikke her.

  • Demonstrating integrity in corporate conduct
  • Respecting human rights
  • Enhancing customer experiences and business partnerships
  • Valuing our people
  • Focusing on health, safety and security
  • Protecting the environment
  • Investing in communities

Kontakt os for yderligere information

Rasmus Buhl Møller, Head of Corporate Affairs

Rasmus Buhl Møller

Head of Corporate Affairsrbm@neasenergy.com+45 99 39 58 04
Kristian Birkkjær Nielsen, Head of Compliance

Kristian Birkkjær Nielsen

Head of Compliancekbn@neasenergy.com+45 99 39 56 02
close_icon